Optitex CAD Sistemi

O/DEV

2D ve 3D

O/PRO

Otomatik Pastal Yerleştirme Çözümleri

O/SEL

Dijital Koleksiyon

CAD ÇİZİCİLERİ

Plotter